Autor modułu: Joanna Rymko

Szczegóły modułu

CEL:

przekazać wiedzę z zakresu wirtualnych pomocy dydaktycznych i zachęcenie do poszukiwania różnorodnych narzędzi do pracy zdalnej

Elementy modułu

wirtualne narzędzia

moduł zawiera film instruktażowy zachęcający do korzystania z alternatywnych wirtualnych pomocy dydaktycznych. Znajdziesz w nim informacje o takich aplikacjach jak: Kahoot.pl, Quizz.com, Khanacademy i inne ciekawe aplikacje. Zainspiruj się i poszerzaj zasób swoich nauczycielskich narzędzi