Autor modułu: Dorota Włodarczak

Szczegóły modułu

Cel:

przekazanie wiedzy z zakresu technik usprawniających pracę z uczniami w klasie, kładącymi nacisk na budowanie motywacji do nauki i aktywnego uczestniczenia w zajęciach, kształtowania poczucia odpowiedzialności za własną naukę, usprawniania i optymalizacji pracy nauczyciela. 

Elementy Modułu

dla ucznia

zapoznacie się z wybranymi technikami, dzięki którym nauczyciel będzie w stanie budować pozytywną atmosferę oraz poczucie zaufania w klasie, motywować uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zwiększania chęci brania przez uczniów odpowiedzialności za swoją naukę.

dla nauczyciela

 techniki, które usprawniają pracę nauczyciela i pozwolą optymalizować czas. Poznacie także sposoby na pracę z uczniem, który unika udzielania odpowiedzi w czasie lekcji. 

Techniki Lemova można stosować zarówno z młodszymi uczniami, jak i starszą młodzieżą.