Autor modułu: Katarzyna Majchrzak

Szczegóły modułu

Cel:

przekazać wiedzę dotyczącą budowania obrazu siebie i budowania cech charakteru, którą nauczyciel w postaci ćwiczeń i pytań do przemyślenia będzie mógł wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą

Elementy modułu

obraz siebie jako kluczowy czynnik życiowego sukcesu

jak budować pozytywny obraz samego siebie

jak budować charakter i rozwijać swoją osobowość