Autor modułu: Katarzyna Ciupa

Szczegóły modułu

Cel:

przekazanie wiedzy z zakresu budowania 4 kompetencji  wśród uczniów: komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia oraz gotowych scenariuszy zajęć

Elementy modułu

komunikacja

dlaczego jest ważna, bariery komunikacyjne, narzędzia do skutecznej komunikacji: FUKO, komunikat “ja”, parafraza, odzwierciedlenie, NVC + scenariusz zajęć

kooperacja

dlaczego jest istotna, efekt synergii, etapy pracy w grupie, role w zespole + test diagnostyczny i scenariusz zajęć

kreatywność

czym jest, dlaczego twórcze myślenie jest tak ważne, blokady kreatywności, ćwiczenia na rozwijanie kreatywności wśród uczniów

krytyczne myślenie

dlacze ma ogromne znaczenie w dzisiejszym świecie, z czego składa się proces krytycznego myślenia, co pomaga myśleć krytycznie, jak rozwijać myślenie krytyczne podczas zajęć, strony internetowe weryfikujące fake newsy, gra internetowa.