Celem modułu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowania 4 kompetencji  wśród uczniów: komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia oraz gotowych scenariuszy zajęć. Autorem modułu jest Katarzyna Ciupa. Materiały dodatkowe od Katarzyny: darmowy test Belbina, 4K – notatki i ćwiczenia, komunikacja scen, kooperacja scen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *